Galblaas echo

galblaas echo

De lever hepatitis leverontsteking hepatitis a hepatitis infectiosa, leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis-a-virus hepatitis b serumhepatitis, veroorzaakt door het hepatitus-b-virus hepatoxisch giftig voor de lever hereditair erfelijk hermorroïden aambeien, spataders rond de anus hernia uitstulping van weefsels of organen door een opening die daarvoor niet. Een familielid heterozygoot met ongelijke erfelijke eigenschappen hiatus oesophageus; hiatus oesophagus opening in het diafragma waardoor de oesophagus loopt homeostase evenwicht homozygoot met gelijke erfelijke eigenschappen hsv hoogselectieve vagotomie humerus opperarmbeen hydramnion aanwezigheid van te veel vruchtwater hydrocefalus vergroting van de liquorruimte hydronefrose lett. Waternier, verwijd nierbekken door een verhoogde druk in de nieren en urinewegen hydrops aanwezigheid van vocht in een gewricht; vochttoename in een bestaande holte hydrotherapie behandeling met water hymen maagdenvlies hyper- vermeerderd, verhoogd hyperchoom verhoogde kleurbaarheid hyperemesis overmatig braken hyperemie verhoogde doorbloeding hyperlordose overmatige lordose. I.v de hypothalamus hypoplasie wel aanleg van een orgaan, onvoldoende uitgroei hypoproteïnemie verlaagd eiwitgehalte in het bloed hypospadie congenitale aandoening weaarbij de urethra aan de ventrale zijde van de penis uitmondt. Aan het uiteinde hypothalamus deel van de tussenhersenen met aan de onderkant de hypofyse; een deel van de hersenen dat hormonen afscheidt; deel van diencephalon hypotoon verlaagde spierspanning hypoxie tekort aan zuurstof; zuurstoftekort; verminderd gehalte aan zuurstof hysterectomie; uterusextirpatie operatieve verwijdering van de uterus hysterosalpingografie. Een bijwerking van een behandeling) icterus geelzucht ileum kronkeldarm ileus volledige passagebelemmering van de darmen iliacaal in het liesgebied immobilisatie, immobiliseren onbeweeglijk maken immunogecompromitteerd slecht funcionerend immuunsysteem immunosuppressiva geneesmiddelen die de immunologische afweerreactie van het lichaam onderdrukken impressie indeuking in utero; intra-uterien in de baarmoeder.

Uitgekoze; hier wordt bedoeld. Een operatie: van tevoren geselecteerd geval elektrocardiogram de registratie vn de elektrische activiteit van het hart; de registratie van de elektrische activiteit van het hart elektrotherapie behandeling met elektrische stromen elliptocytose aandoening waarbij de erytrocyten een ellipsvorm krijgen embolectomie het operatief verwijderen van een embolus. De darmen en de lever enterokèle uitpuiling van het peritoneum in de vagina enucleatio uitpellen van bijvoorbeeld een myoom uit de uterus enuresis nocturna nachtelijk bedwateren eosinofiel lett. Stof die (meestal rood) aankleurt met eosine en andere zure kleurstoffen ep evoked potentials, onderzoek waarbij stimuli worden toegediend en vervolgens de elektrische respons in het zenuwstelsel wordt gemeten epicard dubbelbladig vlies aan de buitenkant van het hart epidemie snelle toename van het aantal ziektegevallen. De endoscoop erosie oppervlakkige beschadiging van weefsel erythopoëtine hormoon uit de nieren dat de bloedaanmaak bevordert erytrocyt rode bloedcel erytropoëtine hormoon dat wordt gevormd in de nieren en dat een stimulerende invloed heeft op de vorming van erytrocyten in het beenmerg etiologie leer van. Witte bloedcellen die bacteriën 'opeten falangen vinger- of teenkootjes falanx vinger-of teenkootje farmacie de bereiding van geneesmiddelen farmacotherapie de behandeling met geneesmiddelen farynx keelholte fasciculatie onwillekeurige contractie van kleine spierbundels fataal noodlottig femur dijbeen fenotype uiterlijke kenmerken ferriprieve anemie ijzergebreksanemie ferritine een eiwit-ijzercomplex dat. B.t een focus focus centrum haard van een ziekteproces foetor ex ore riekende adem foetus vrucht ouder dan 3 maanden foliumzuur een onderdeel van vitamine B6 dat noodzakelijk is voor de vormen van erytrocyten follikel blaasje forceps verlostang forcipaal. De forceps fornix bovenste deel van de vagina fractuur botbreuk tijdens frontaal (in een vlak) evenwijdig aan het voorhoofd functio laesa gestoorde functie fundoscopie inspecteren van het netvlies van het oog met een oogspiegel fundus bovenste deel van de maag fysiologie de wetenschap die het functioneren. Radioactieve stoffen ganglion verzameling zenuwcellen gangreen afsterving an een afzonderlijk deel van het levend organisme (koudvuur) gaster maag gastrectomie operatie waarbij de maag wordt verwijderd; operatieve verwijdering van de maag gastritis ontsteking van de maagwand gastroduodenostomie operatie waarbij herstel van de darmverbinding plaatsvind door het. Een endoscoop gastrotomie het operatief openen van de maag gecompliceerde fractuur botbreuk waarbij een verbinding bestaat tussen het breukvlak van het bot en de buitenwereld gegeneraliseerd over het hele lichaam gelokaliseerd op én plaats gemaskeerde tumor tumor die niet wordt ontdekt doordat hij zich. glandula (klier) glans penis eikel, voorste deel van de penis glia steunweefsel in het cetnrale zenuwstelsel glioom tumor die uitgaat van glia glomerulonefritis ontsteking van de glomeruli glomerulus kluwen van capillairen in een nefron glossa; glossa, lingua tong glossitis ontsteking van de tong gluten bepaalde.

galblaas echo
levende organismen en chemische stoffen chirurg arts die operaties verricht cholangiografie röntgencontrastonderzoek van de galwegen;. Een endoscoop colonresectie gehele of gedeeltelijk operatieve verwijdering van het colon; gehele of gedeeltelijke operatieve verwijdering van het colon; het operatief verwijderen van een deel van het colon coloscopie inspectie van het inwendige van het colon colposcoop apparaat waarmee men de vagina en de cervix. B.v een colposcoop columna vertebrlais; spina wervelkolom coma toestand van diepe bewusteloosheid coma hepaticum diepe bewusteloosheid op basis van leverfalen comminutieve fractuur botbreuk waarbij meer fractuurdelen aanwezig zijn commotio cerebri hersenschudding, zonder aanwijsbare pathologische gevolgen complicatie verwikkeling compressie samendrukking comprimeren samendrukken conceptie bevruchting conform overeenkomstig. De vorming van raak slijm cystitis blaasontsteking; ontsteking van de blaas cystografie röntgencontrastonderzoek van de urineblaas cystogram röntgencontrastonderzoek van de blaas cystokèle uitpuiling van de blaas in de vagina cystometrie diagnostisch onderzoek waarbij bepaald wordt of er contracties zijn in de blaaswand cystoscopie endoscopisch onderzoek. Een scoop decompensatio cordis hartfalen defecatie stoelgang défense musculaire spierspasme van de buikwand dat optreedt bij peritoneale prikkeling deficiëntie tekort; tekort aan bepaalde stoffen deformatie; malformatie misvorming degeneratie ontaarding of achteruitgang in ontwikkelingstoestand; verval dehydratie; dehydrering uitdroging demyelinisatie verlies van myeline om de zenuwweefsels dendriet. Pronatie en supinatie kan niet snel worden uitgevoerd. Past bij een aandoening van het cerebellum dysenterie infectie van de dikke darm; infectie van de darmen dysfagie slikmoeilijkheden dysfunctie onvoldoende of niet functioneren dysgerminoom; teratoom geslachtsceltumor dysmatuur toestand van het kind waarbij het geboortegewicht te laag is voor de zwangerschapsduur dysmenorroe pijnlijke menstruaties dyspareunie. e causa ignotia ( door onbekende oorzaak e causa ignota door onbekende oorzaak e/ai enkel-armindex echo-encefalografie echografisch onderzoek v/d hersenen echografie beeldvorming. Ultrageluidsgolven; techniek waarbij men door het meten van reflectie van geluidsgolven tweedimensionale beelden maakt van het menselijk lichaam eclampsie ernstiger vorm van preëclampsie mogelijk met convulsies ectomie het uitsnijden van ectopia testis testikels liggen op een andere plaats dan normaal, maar zijn palpabel in het.
galblaas echo

Medische termen - 16 - muhahaha


Soms betekent dit dat dan een nieuw gewricht wordt ingebracht artroscopie inspectie van het inwendige van een gewricht; onderzoek van een gewricht. Een kijkinstrument artrose degeneratieve aandoening van de gewrichten asat aspartaataminotransferase (leverenzym aspartaataminotransferase, een leverenzym ascendens opstijgend ascites eiwitrijk vocht in kookboek de buikholte; vrij vocht in de buikholte; eiwitrijkvocht in de buikholte aspergillose een schimmelinfectie van de longen met iAspergillus/i aspiratiepneumonie verslikpneumonie aspireren opzuigen astheen dun. Cholesterol en klak in de wand neerslaan; aandoening van de arteriën waarbij. Cholesterol en kalk in de wand neerslaan athetose continu onwillekeurige, langzaam wringende bewegingen van de handen als gevolg van een laesie in het extrapiramidale systeem atrioventriculaire knoop, av-knoop plek tussen atrium en ventrikel waar de prikkels voor de hartcontractie vanuit het atrium worden voortgeleid naar. Ingebracht balonnetje een vernauwing in een vat kan worden opgeheven ballotteren beweging die men voelt indeien een hard voorwerp of lichaamsdeel (hoofd v/h kind in de baarmoeder) heen en weer wordt bewogen in een ruimte gevuld met vloeistof (vruchtwaterholte) basisch alkalisch basofiel een stof die. De galwegen en de tractus digestivus bilirubine galkleurstof; afbraakproduct van hemoglobine; galkleurstof, in de lever gevormd uit hemoglobine biopt stukje levend weefsel bloedingstijd tijd gedurende welke de bloeding uit een prikwondje niet tot staan kan worden gebracht borborygmi versterkte peristaltische geluiden borborygmus luid borrelend geluid. Een scoop bronchus; trachea luchtpijp bse bezinkingssnelheid van rode bloedcellen; bezinkingssnelheid van de erytrocyten btc basaletemperatuurcurve bulbair betreffende het verlengde merg bursa slijmberus bypass vaatomlegging, een kunstmatige manier om een vaatvernauwing te overbruggen caecum blinde darm callus eerste botaanmaak bij een fractuur calor warmte candida. cartilago (kraakbeen) cartilago kraakbeen cascade lett. Hier gebruikt in de betekenis van elkaar in gang zettende processen cauda equina paardenstaart; bundel zenuwen in het onderste gedeelte van het ruggenmergkanaal caudaal in de richting van het voeteneinde; aan de kant van het lichaamseinde caudografie röntgencontrastonderzoek van het onderste deel van het ruggenmerg;.

Total Bodyscan prijzen Privatescan Nederland


De levervenen tonen een echoarme wand, waardoor ze makkelijk zijn te onderscheiden van de portale vaten (fig. De stroomrichting is de lever uit ( hepatofugaal) met een trifasisch dopplersignaal. Normale levervenen (in het sagittale vlak) met hepatofugale flow. De levervenen hebben in het transversale vlak (ter hoogte van de basis) de configuratie van konijnen oren; het zogenaamde (playboy) bunny sign. Galblaas/galwegen, de galblaas kan het best worden beoordeeld wanneer de patiënt nuchter is, hierdoor is de galblaas gevuld met echoarme gal. De wanddikte van de galblaas is normaliter. Wanneer de patiënt diep inademend zal de galblaas onder de ribbenboog vandaan komen (fig. De galblaas ligt nu tegen de buikwand aan, hierdoor kun je door met je echotransducer op de galblaas te duwen de comprimeerbaarheid beoordelen.  Een gevulde galblaas zal gedeeltelijk comprimeerbaar zijn wanneer er op geduwd wordt (fig.

galblaas echo

Merk op dat het leverparenchym nagenoeg dezelfde echogeniciteit heeft als de cortex van de rechter nier. De vascularisatie van de lever bestaat uit de vena portae, de arteria hepatica en de levervenen (fig. Vasculatuur van de lever. De hoofdtak van de vena portae is goed zichtbaar in smeren de leverhilus. De vena portae is herkenbaar door zijn echorijke fibreuze wand en heeft een linker en rechter aftakking centraal in de lever. De stroomrichting in de vena portae is de lever in ( hepatopetaal) met een monofasisch dopplersignaal (fig. Een normale vena portae met hepatopetale flow.

De arteria hepatica voorziet de lever van zuurstofrijk bloed. De hoofdtak van de arterie bevindt zich eveneens in de leverhilus. Aldaar loopt zij (in de meeste gevallen) tussen de vena portae (anterior) en de ductus choledochus (posterior) door en vertakt zich vervolgens in de arteria hepatica sinistra en arteria hepatica dextra (fig. De stroomrichting is de lever in (hepatopetaal) met een trifasisch doppler signaal. De arterie hepatica communis. De levervenen ontspringen uit de vena cava inferior en hebben normaal gesproken drie hoofdtakken: rechter, midden en linker tak.

Search results for alblaas verwijderen — tanzania bureau

De posterieure geluidstransmissie en slagschaduw zijn echografische kenmerken die veel toegepast worden bij het onderzoek echo abdomen. Zie ook onderdeel artefacten bij college Echo techniek. Terug naar boven, normale anatomie, hieronder wordt de normale anatomie toegelicht van de organen die bij een standaard abdomen onderzoek bekeken worden. Nb omwille van de omvang van het college zal niet elk orgaan tot in de detail beschreven worden. Lever, de lever is echografisch goed te beoordelen. Een normale lever heeft een homogeen echoreflectie patroon en gladde contouren. Het echoreflectie patroon van de lever is gelijk of net iets hoger dan de cortex van de nieren. Het echo reflectie patroon en de gladde contouren van de lever zijn het best te beoordelen door zowel de rechter nier als de rechter leverkwab in een plaatje af te beelden (zie fig. Techniek sagittale richting van de lever en de rechter nier.

galblaas echo

Search results for galstenen — tanzania bureau

Links op het echobeeld is in werkelijkheid rechts en visa versa. je kijkt als het ware onderaf tegen het lichaam aan (net zoals bij een transversale coupe van een ct scan). Linker nier in het transversale vlak. Over het algemeen geldt in het sagittale vlak: de bovenkant van het echobeeld is de anterieure zijde en de onderkant is de posterieure zijde. De rechterkant op het echobeeld is het voeteinde ( caudaal) en de linkerkant is het hoofdeinde ( craniaal). Linker nier in het sagittale vlak. Oriëntatie tip bij het uitvoeren van een onderzoek: de bovenkant is dus altijd, koop ongeacht van de positie en draaiing, de huidzijde. De algemene regel is dat elk orgaan en elke afwijking in twee richtingen bekeken worden; normaal gesproken betreft dit de transversale richting en de sagittale richting.

Indicatie/techniek, indicatie, in dit college wordt algemene informatie gegeven over het echo onderzoek van de buik. Met name de mogelijkheden en de beperkingen komen uitgebreid aan bod. Belangrijke indicaties: buikpijn (o.a. Appendicitis, galstenen, nierstenen)Herniatie; navelbreuk (umbilicalis liesbreuk (inguinalis). Ascites, abdominaal aneurysma, afwijkende bloeduitslagen (lever- en nierfunctiestoornis onbegrepen koorts. Trauma (screening inwendige bloeding oncologie (screening levermetastasen techniek. Voor de basiskennis over de echo techniek wordt geadviseerd het college Echo techniek te lezen. Ter herhaling: de locatie en richting van de transducer op de huid van de patiënt bepaalt uiteindelijk wat thuis voor/achter en links/rechts is op het verkregen beeldmateriaal. Over het algemeen geldt in het transversale vlak: de bovenkant van het echobeeld is de anterieure (ventrale) zijde en de onderkant is de posterieure (dorsale) zijde.

Draagbare echografie oplossing Philips Lumify

Helaas is de overhoormodule niet beschikbaar. Wel kun je deze lijst overhoren via wrts. Jaar 1 "carcino-embrionic antigen" tumormarker; verhoging duidt op coloncarcinoom à vue bij het inspecteren a-, an- niet, zonder. Mesenterica arterie die de darmen van zuurstofrijk bloed voorziet; de arterie die de darmen van zuurstofrijk bloed voorziet. Coronaria kransslagaderen abces afgekapselde hoeveelheid pus abdominaal met betrekking tot het abdomen abductie standsafwijking van de middenlijn waarbij het desbetreffende lichaamsdeel van de middenlijn is afgedraaid; zijwaartse beweging van de middellijn af abortus zwangerschap die eindigt voor de zestiende week abortus arte provocatus abortus die. Adh antidiuretisch hormoon, bevordert de terugresorptie van water in het nefron, gerproduceerd door hypothalamus adhesie. Verkleving; verkleving van weefsel, meestal door bindweefselstrengen adipeus dik adnex tuba plus bijbehorend ovarium aëroob in de aanwezigheid van zuurstof dieet afasie stoornis in de spraak als gevolg van een stoornis in de hersencentra afferent aanvoerend aften kleine pijnlijke erosies in het mondslijmvlies agglutineren samenklonteren van. Alle antistoffen zijn eiwitten die immunoglobulinen worden genoemd antilichaam, antistof, immunoglobuline eiwit dat wordt gemaakt door cellen van het afweersysteem specifiek gericht tegen én antigeen antistof; immunoglobuline antilichaam antrum middelste deel van de maag anulus fibrosus bindweefselring in de tussenwervelschijf anurie geen productie van urine. articulatio (gewricht) arteria pulmonalis longslagader arterie slagader arteriën slagaders arteriitis ontsteking van een arterie arteriografie röntgencontrastonderzoek van de arteriën articulatio gewricht artritis ontsteking van een gewricht artrodese (operatieve) verstijving van een gewricht artrografie röntgencontrastonderzoek van een gewricht artrogram röntgencontrastopname van een gewricht met contrastvloeistof artroplastiek.

Galblaas echo
Rated 4/5 based on 858 reviews
Recensies voor het bericht galblaas echo

  1. Yryxi hij schrijft:

    Total BodyScan, first van.090 nu:.890 uitgebreid onderzoek organen en bloedvaten, intake, verblijf en rapportage: voor- en nagesprek arts, schriftelijke rapportage. Zo probeert hij een beeld te krijgen van de te onderzoeken organen. Elisa westernblot (diagnose ziekte van Lyme) Prijs op aanvraag Met een mri scan van de bloedvaten kunnen. Single e after a consonant at the end of a word is almost always pronounced as voiceless E: aarde the earth; soil, dirt - alle all - benzine gas, gasoline - deze this, these - - dezelfde the same - hetzelfde the same - eerste.

  2. Yzivo hij schrijft:

    495,- mri bloedvaten informatie gedetailleerd onderzoek naar verkalking en plaquevorming kransslagaderen. Ongeveer twee uur voor het onderzoek moet u zes grote glazen vocht drinken. That clerk didn't do a bad job: when you say 'famicha' as if it were an English name, doesn't it come out like i say 'femmetje'? i've seen the trema used in Dutchified English words, like geüpdate updated but it looks extremely silly to me, and makes me pronounce it like the german U with Umlaut.

  3. Ejiryre hij schrijft:

    Aanvullende onderzoeken voor jouw Total Body Scan op maat: Onderzoek (ca. Psa prostaatwaarde bij mannen. Pas na het onderzoek mag u naar het toilet gaan. .Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: